Logo SEM 2023 definitief

Over ons

Stichting Eigen Muziekinstrument (SEM) is opgericht in 2001 met als doel om professionele musici en conservatorium studenten te ondersteunen bij het verwerven van een eigen muziekinstrument. SEM heeft een unieke positie in Nederland, omdat zij door fondsenwerving musici helpt bij het aanschaffen van een instrument dat eigendom wordt van de aanvrager.

SEM bezit de ANBI-status, wat betekent dat het een algemeen nut beogende instelling is. Donaties aan de stichting zijn daardoor fiscaal aftrekbaar. Dit biedt een extra stimulans voor particulieren en bedrijven om bij te dragen aan de doelstellingen van de stichting.

Naast het bemiddelen bij financiering en aanschaf van instrumenten, biedt SEM ook talentontwikkeling en ondersteuning op het gebied van ondernemerschap aan. De stichting is er niet alleen om musici te voorzien van een eigen instrument, maar ook om hen te ondersteunen bij het uitbouwen van hun carrière. SEM werkt samen met verschillende partners. Onze partners staan apart vermeld op deze website.

Onze doelstelling

Stichting Eigen Muziekinstrument richt zich op musici tot 30 jaar, zoals getalenteerde conservatorium studenten of in Nederland wonende en werkende beroepsmusici. SEM neemt geen aanvragen in behandeling voor reeds aangeschafte instrumenten die met een overbruggingskrediet zijn gefinancierd.

Naast het bieden van financiële ondersteuning organiseert SEM concerten en presentaties om musici te helpen hun talent te tonen aan een breder publiek.

Op de hoogte blijven?

Regelmatig stuurt SEM een nieuwsbrief uit: SEM Nieuws. De meest recente editie is via onderstaande button te bekijken. Wilt u SEM Nieuws ook ontvangen? Meldt u zich dan aan.

Hoe wij werken

De werkzaamheden van Stichting Eigen Muziekinstrument bestaan uit het beoordelen van aanvragen, fondsenwerving, bemiddeling bij financiering en aanschaf van het instrument, het organiseren van concerten en presentaties, en het bieden van scholing en ondersteuning op het gebied van ondernemerschap.

Dankzij de inzet van Stichting Eigen Muziekinstrument hebben veel musici de mogelijkheid gekregen om hun talent te ontwikkelen en te tonen aan een breder publiek. SEM blijft zich inzetten voor de ondersteuning van jonge musici en het bevorderen van de muzieksector in Nederland.

Onze organisatie

De stichting wordt ondersteund door een bestuur, een comité van aanbeveling en ambassadeurs. Idske Bakker is sinds november 2018 directeur van de stichting. Het bestuur bestaat uit zeven mensen en is een mix van professionele musici en specialisten op het gebied van muziek, financiën en communicatie.

De samenstelling van het bestuur is als volgt: Marc Bakker - voorzitter, Judith van Andel - penningmeester, Fedde Op de Coul - secretaris, Aleid van Beuningen-Hamming - bestuurslid, Gregor Horsch - bestuurslid, Thomas Dulfer - bestuurslid en Karel Zwaan - bestuurslid. 

Het comité van aanbeveling van SEM bestaat uit: Cornélie Möller, Jochem van Eeghen, Gert-Jan Kramer, Wouter Vossen en Jasper van Hulst. De ambassadeurs van SEM zijn: Joachim Eijlander, cellist en Rob van de Laar, hoornist.

Directeur Idske Bakker stelt zich voor

Directeur van de stichting is Idske Bakker. Idske werkt sinds 1997 in de cultuursector en is sterk in het verbinden van artistieke concepten, talentontwikkeling en het initiëren van samenwerkingen tussen organisaties. Haar nieuwe plannen voor SEM zijn o.a. het introduceren van coaching en begeleiding van de musici op zakelijk gebied. Het is haar overtuiging dat jong talent op een bepaald moment, tijdens studie of loopbaan, over een eigen instrument zou moeten kunnen beschikken. Hierdoor wordt er een basis gelegd waarmee zij in de toekomst verder kunnen.

Bij een muzikale topprestatie hoort een goed instrument, dat echter vaak ook kostbaar is. Met de expertise die Idske Bakker in huis heeft, helpt zij jong talent bij het vinden van fondsen die de aanschaf van een instrument mogelijk kunnen maken. Iedere aanvraag is maatwerk. Betrokken geven is het uitgangspunt.

Daarnaast richt zij zich op talentontwikkeling. SEM biedt jonge musici een podium, zorgt scholing en ondersteuning op zakelijk gebied en vormt met de SEM Community een stevig netwerk voor de door SEM ondersteunde musici.

Historie anno 2001

SEM werd in 2001 opgericht door Juut van Waveren. Vanuit haar werk voor de Koninklijke Nederlandse Toonkunstenaars Vereniging (KNTB), een belangenvereniging voor uitvoerende musici en muziekstudenten, was zij zeer begaan met jonge musici die financiële steun zochten voor de aanschaf van een beter instrument. In de jaren die Juut voor SEM werkte (2001-2009), hielp zij met enthousiasme en onvermoeibare inzet vele jonge musici bij het vinden van fondsen.

In 2009 nam Aleid van Beuningen het stokje van haar over. In de jaren die volgden heeft SEM zich ontwikkeld tot een stichting die een duidelijke plaats inneemt in de Nederlandse muziekwereld en waar vele musici jaarlijks een aanvraag doen. Er is met succes en met veel enthousiasme voortgebouwd op het fundament dat in 2001 werd gelegd. Vanaf 2009 hebben vele filantropische stichtingen en particulieren zich verbonden aan de doelstelling van SEM: het helpen van talentvolle musici om een eigen instrument te verwerven. 

Vanaf 2019 heeft Idske Bakker het roer overgenomen als directeur van SEM.

ANBI status

SEM bezit de ANBI status. ANBI staat voor algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen ANBI zijn als ze zich voor ten minste 90% inzet voor het algemeen nut. Algemeen Nut beogende instellingen kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen. 

Onze musici over SEM

"Ik ben SEM enorm dankbaar voor de steun voor de aanschaf van mijn nieuwe trombone. In mijn studie aan het Conservatorium van Amsterdam liep ik steeds meer tegen de beperkingen van mijn oude trombone aan. Vooral de klank had zijn beperkingen en klank is juist enorm belangrijk voor een trombonist. Deze nieuwe trombone die ik heb, heeft enorme rijke mogelijkheden qua klank en speelgemak. Een goed instrument is essentieel voor je optimale ontwikkeling als musicus en te komen tot goede prestaties. Zonder SEM was het voor mij niet mogelijk geweest om deze geweldige trombone aan te schaffen."

Wilco Kamminga

Trombone

"Ik ben SEM enorm dankbaar voor de steun voor de aanschaf van mijn nieuw cello. Tijdens mijn studie heb ik verschillende cello’s mogen bespelen, maar steeds voor maar een korte tijd. Het is fantastisch om nu een heerlijke cello gevonden te hebben waar ik (eindelijk) ook een diepere langdurigere band mee kan crëeeren. Het is eigenlijk toeval hoe ik bij de cello terecht ben gekomen: ik zou deze cello eerst tijdelijk lenen, maar na de eerste noten erop gespeeld te hebben was ik verkocht! Gelukkig was er de mogelijkheid dit prachtige instrument te kunnen kopen en dit was zeker niet mogelijk geweest zonder de hulp van SEM!"

Fransien Paananen

Cello

"Als klarinettist is het bespelen van alle leden van de klarinetfamilie (es, bes/a, bassethoorn, bas) van groot belang. Natuurlijk gaat het dan niet alleen om het kunnen spelen op een instrument, maar ook om een kwalitatief hoogstaande beheersing ervan. Het hebben van de beschikking over een eigen instrument is daarom onontbeerlijk.
In Nederland kennen wij een mooie traditie van Duitse klarinetten, zoals ook de basklarinet gebouwd door de firma Herbert Wurlitzer. Een unieke gelegenheid deed zich voor toen een dergelijk instrument beschikbaar kwam. Hartelijk bedankt SEM."

Stefan Woudenberg

Klarinet

Privacy | RSIN | KvK

Uw persoonlijke gegevens en privacy worden volledig beschermd. 
Privacyverklaring

RSIN: 815 607 398
KVK: 341 555 18

Aanmelden voor SEM Nieuws

Stuur mij SEM Nieuws.

Contact

Woudenbergseweg 11
3953 ME Maarsbergen
Postbus 192, 3950 AD Maarn

info@stichtingeigenmuziekinstrument.nl
www.stichtingeigenmuziekinstrument.nl