Over SEM

Stichting Eigen Muziekinstrument (SEM) is opgericht in 2001 door Juut van Waveren. Deze bevlogen muziekliefhebster heeft zich belangeloos ingezet om zoveel mogelijk getalenteerde muziekstudenten en musici te helpen bij fondsenwerving en aanschaf van een eigen muziekinstrument. In 2010 nam Aleid van Beuningen de leiding van haar over.

Vanaf januari 2019 is Idske Bakker de directeur van SEM.

SEM heeft in Nederland een unieke positie omdat de stichting door fondsenwerving voor de aanvrager een instrument aanschaft wat na verloop van tijd in eigendom komt van de aanvrager.

SEM bezit de ANBI status. ANBI staat voor algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen ANBI zijn als ze zich voor ten minste 90% inzet voor het algemeen nut. Algemeen Nut beogende instellingen kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen. Meer informatie hierover: www.anbi.nl

Bestuur

Marc Bakker – voorzitter
Judith van Andel – penningmeester
Fedde Op de Coul-secretaris
Aleid van Beuningen-Hamming – lid, belast met vriendenkringen/donateurs
Gregor Horsch, lid
Thomas Dulfer, lid

Directie

Idske Bakker

Comité van Aanbeveling

Cornélie Möller
Mr. J. E.W. (Jochem) van Eeghen
Ir. G.J. (Gert-Jan) Kramer
Wouter Vossen, violist
Mr. J. (Jasper) van Hulst

SEM ambassadeurs

Joachim Eijlander, cellist
Rob van de Laar, hoornist

Donaties

Mocht u geïnteresseerd zijn om Stichting Eigen Muziekinstrument te steunen dan kunt u contact opnemen met Aleid van Beuningen. Lees verder >

Top