Logo SEM 2023 definitief

Aanvraag tot € 5.000,-

SEM heeft twee aanvraagrondes per jaar. Een aanvraag moet ingediend zijn voor 15 januari of voor 15 augustus. SEM biedt in 2024 twee aanvraagregelingen aan:

Om in aanmerking te komen voor een schenking tot maximaal € 5.000,- dient een musicus te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • tussen 17 en 30 jaar oud te zijn;
 • te studeren aan een Conservatorium (BA en MA) of te werken met een afgeronde studie op Masterniveau;
 • minimaal drie jaar in Nederland te wonen, werken of studeren;
 • minimaal 25% van de aankoopprijs van het instrument met eigen (geworven) middelen te kunnen dekken;
 • twee aanbevelingsbrieven te kunnen overleggen van in Nederland woonachtige of werkende professionele musici/ docenten;
 • het instrument nog niet te hebben aangekocht. Een aanbetaling mag wel zijn gedaan;
 • na ontvangst van een bijdrage blijven musici minimaal drie jaar actief met hun instrument op (inter)nationale concertpodia;
 • musici mogen het instrument niet verkopen of in bruikleen geven binnen drie jaar na aankoop van het instrument.

Aanvraag tot € 25.000,-

Dankzij een genereuze bijdrage van het Edwin Bouw Fonds biedt SEM in 2024 de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor instrumenten met een aankoopprijs vanaf € 30.000. Om in aanmerking te komen voor een schenking voor deze regeling dient de musicus:

 • tussen 17 en 30 jaar oud te zijn;
 • te studeren aan een Conservatorium (BA en MA) of te werken met een afgeronde studie op Masterniveau;
 • minimaal drie jaar in Nederland te wonen, werken of studeren;
 • minimaal 25% van de aankoopprijs van het instrument met eigen (geworven) middelen te kunnen dekken;
 • twee aanbevelingsbrieven te kunnen overleggen van in Nederland woonachtige of werkende professionele musici/ docenten;
 • het instrument nog niet te hebben aangekocht. Een aanbetaling mag wel zijn gedaan;
 • de aankoopprijs van het instrument bedraagt minimaal 30.000 euro;
 • de bijdrage van SEM is niet meer dan 50% van de aankoopprijs, met een maximum van 25.000 euro;
 • na ontvangst van een bijdrage blijft de musicus minimaal vijf jaar actief met het instrument op (inter)nationale concertpodia;
 • musici mogen het instrument niet verkopen of in bruikleen geven binnen vijf jaar na aankoop van het instrument.

Afspraken

Indien SEM in staat is fondsen te werven voor een musicus wordt hiervoor een akte van schenking opgesteld die door beide partijen ondertekend dient te worden.
Het bedrag dat de musicus toegezegd krijgt door SEM wordt overgemaakt aan de verkoper van het instrument dat de musicus wil aanschaffen. De schenking door SEM is vrij van schenkbelasting omdat SEM een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is. Door het ondertekenen van de akte worden onder meer de volgende afspraken gemaakt:

 • De musicus verplicht zich gedurende drie jaren volgend op de schenkingsdatum aanwezig te zijn op Nederlandse of internationale concertpodia;
 • de musicus levert in de vorm van een percentage van de schenking een bijdrage aan het Fonds Musici voor Musici van waaruit bijdragen voor nieuwe aanvragen gegeven worden en evenementen voor de musici en presentatieconcerten worden bekostigd.
 • de musicus gaat als een voorzichtig en redelijk persoon om met het instrument;
 • het instrument wordt gedurende drie jaar na schenkingsdatum niet verkocht of in bruikleen gegeven; indien de musicus dit alsnog overweegt, treedt de musicus direct in overleg met SEM om te bepalen hoe omgegaan wordt met het op schenkingsdatum geschonken bedrag;
 • de musicus treedt zo mogelijk gedurende drie jaar na ontvangst van de schenking maximaal drie keer belangeloos op tijdens SEM presentaties.

Onze musici over SEM

"Bijna twee jaar heb ik hard gewerkt en gespaard voor een nieuwe harp. Ondertussen veel harpen uitproberen natuurlijk zodat ik een duidelijk beeld had wat voor instrument ik graag zou willen. Een zoektocht naar fondsen, donateurs en sponsors volgde. Gelukkig kwam ik terecht bij SEM. Zij hebben me enorm geholpen met het maken van een plan voor fondsen,- en sponsorwerving. Uiteindelijk is het me, samen met een prachtige en zeer gulle bijdrage van SEM, gelukt om het geld bij elkaar te krijgen."

Marleen de Bakker

Harp

"Bij een contrabas atelier in Rotterdam vond ik na lang zoeken een prachtige contrabas. De juiste grootte, bespeelbaarheid en klank miste ik al jaren bij mijn eigen instrument.

Kwaliteit komt met een prijs, die ik als beginnend musicus niet kon betalen. Gelukkig heeft SEM me geholpen en heb ik het instrument toch kunnen aanschaffen."


Freek Mulder

Contrabas

"Prior to owning an instrument of this standard I was very content playing on a beginners’ instrument. As I grew academically and professionally, I began to feel hindered by my current instrument, realising that I could only reach so much of my potential. I sought after finding something to enable my music making and help me grow instead of limiting me, but financing this was a challenge. I discovered the SEM foundation and I am so grateful to them."


Ghaeth Almaghoot

Klarinet

Privacy | RSIN | KvK

Uw persoonlijke gegevens en privacy worden volledig beschermd. 
Privacyverklaring

RSIN: 815 607 398
KVK: 341 555 18

Aanmelden voor SEM Nieuws

Stuur mij SEM Nieuws.

Contact

Woudenbergseweg 11
3953 ME Maarsbergen
Postbus 192, 3950 AD Maarn

info@stichtingeigenmuziekinstrument.nl
www.stichtingeigenmuziekinstrument.nl