Aanvraag instrument

SEM heeft twee aanvraagrondes per jaar.

Een aanvraag moet ingediend zijn voor 15 januari of voor 15 augustus.

SEM biedt in 2023 twee aanvraagregelingen aan:

A  Regeling voor bijdragen tot maximaal € 5.000

Om in aanmerking te komen voor een schenking dient de musicus:

 • tussen 17 en 30 jaar oud te zijn;
 • te studeren aan een Conservatorium (BA en MA) of te werken met een afgeronde studie op Masterniveau;
 • minimaal drie jaar in Nederland te wonen, werken of studeren;
 • minimaal 25% van de aankoopprijs van het instrument met eigen (geworven) middelen te kunnen dekken;
 • twee aanbevelingsbrieven te kunnen overleggen van in Nederland woonachtige of werkende professionele musici/ docenten;
 • het instrument nog niet te hebben aangekocht. Een aanbetaling mag wel zijn gedaan;
 • na ontvangst van een bijdrage blijven musici minimaal drie jaar actief met hun instrument op (inter)nationale concertpodia;
 • musici mogen het instrument niet verkopen of in bruikleen geven binnen drie jaar na aankoop van het instrument.

B   Regeling voor bijdragen tot maximaal € 25.000

Dankzij een genereuze bijdrage van het Edwin Bouw Fonds biedt SEM in 2023 de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor instrumenten met een aankoopprijs van meer dan € 30.000. Om in aanmerking te komen voor een schenking voor deze regeling dient de musicus:

 • tussen 17 en 30 jaar oud te zijn;
 • te studeren aan een Conservatorium (BA en MA) of te werken met een afgeronde studie op Masterniveau;
 • minimaal drie jaar in Nederland te wonen, werken of studeren;
 • minimaal 25% van de aankoopprijs van het instrument met eigen (geworven) middelen te kunnen dekken;
 • twee aanbevelingsbrieven te kunnen overleggen van in Nederland woonachtige of werkende professionele musici/ docenten;
 • het instrument nog niet te hebben aangekocht. Een aanbetaling mag wel zijn gedaan;
 • de aankoopprijs van het instrument bedraagt minimaal 30.000 euro;
 • de bijdrage van SEM is niet meer dan 50% van de aankoopprijs, met een maximum van 25.000 euro;
 • na ontvangst van een bijdrage blijft de musicus minimaal vijf jaar actief met het instrument op (inter)nationale concertpodia;
 • musici mogen het instrument niet verkopen of in bruikleen geven binnen vijf jaar na aankoop van het instrument.

Doe de Quick Scan om te zien of je in aanmerking komt.

Indien je voldoet aan de voorwaarden kan je een aanvraag doen door het online aanvraagformulier in te vullen en de benodigde bijlagen te uploaden en te versturen.

Doe de Quick Scan

Top