Aanvraag instrument

Voor 15 januari en voor 15 augustus.

Op dit moment ligt de maximale bijdrage vanuit SEM op € 5.000.

Om in aanmerking te komen voor een schenking dient de musicus:

  • tussen 17 en 30 jaar oud te zijn;
  • te studeren aan een Conservatorium (BA en MA) of te werken met een afgeronde studie op Masterniveau;
  • minimaal drie jaar in Nederland te wonen, werken of studeren;
  • minimaal 25% van de aankoopprijs van het instrument met eigen (geworven) middelen te kunnen dekken;
  • twee aanbevelingsbrieven te kunnen overleggen van in Nederland woonachtige of werkende professionele musici/ docenten;
  • het instrument nog niet te hebben aangekocht. Een aanbetaling mag wel zijn gedaan.

Doe de Quick Scan om te zien of je in aanmerking komt.

Indien je voldoet aan de voorwaarden kan je een aanvraag doen door het online aanvraagformulier in te vullen en de benodigde bijlagen te uploaden en te versturen.

Doe de Quick Scan

Top