Kasper Schonewille, Piano Kasper Schonewille, Piano

Kasper Schonewille, Piano

Kasper Schonewille, Piano
Talal Fayad, Oed Talal Fayad, Oed

Talal Fayad, Oed

Talal Fayad, Oed
Samuel Nolan, Barok Trombone Samuel Nolan, Barok Trombone

Samuel Nolan, Barok Trombone

Samuel Nolan, Barok Trombone
Pedro De Elvas Raposo, Contrabas Pedro De Elvas Raposo, Contrabas

Pedro De Elvas Raposo, Contrabas

Pedro De Elvas Raposo, Contrabas
Michela Amici, Harp Michela Amici, Harp

Michela Amici, Harp

Michela Amici, Harp
Matthijs Leffers, Tuba Matthijs Leffers, Tuba

Matthijs Leffers, Tuba

Matthijs Leffers, Tuba
Mathilde Lettinga, Klarinet Mathilde Lettinga, Klarinet

Mathilde Lettinga, Klarinet

Mathilde Lettinga, Klarinet
Marta Vilaca, Piccolo Marta Vilaca, Piccolo

Marta Vilaca, Piccolo

Marta Vilaca, Piccolo
Manon Berendschot, Piano Manon Berendschot, Piano

Manon Berendschot, Piano

Manon Berendschot, Piano
Maartje Rosmalen, Strijkstok Maartje Rosmalen, Strijkstok

Maartje Rosmalen, Strijkstok

Maartje Rosmalen, Strijkstok
Jeltje Quirijenen, Altviool Jeltje Quirijenen, Altviool

Jeltje Quirijenen, Altviool

Jeltje Quirijenen, Altviool
Ildikó Snijders, Gitaar Ildikó Snijders, Gitaar

Ildikó Snijders, Gitaar

Ildikó Snijders, Gitaar
Hessel Moesselaar, Altviool Hessel Moesselaar, Altviool

Hessel Moesselaar, Altviool

Hessel Moesselaar, Altviool
Ester Potjes, Altviool Ester Potjes, Altviool

Ester Potjes, Altviool

Ester Potjes, Altviool
Elena Santana de la Rosa, Altviool Elena Santana de la Rosa, Altviool

Elena Santana de la Rosa, Altviool

Elena Santana de la Rosa, Altviool
Dodó Kis, Blokfluit Dodó Kis, Blokfluit

Dodó Kis, Blokfluit

Dodó Kis, Blokfluit
Anna Lachegyi, Viola da gamba Anna Lachegyi, Viola da gamba

Anna Lachegyi, Viola da gamba

Anna Lachegyi, Viola da gamba
Alexandra Kaptein, Piano Alexandra Kaptein, Piano

Alexandra Kaptein, Piano

Alexandra Kaptein, Piano
Adrián Vilaboa Martínez, Bariton Saxofoon Adrián Vilaboa Martínez, Bariton Saxofoon

Adrián Vilaboa Martínez, Bariton Saxofoon

Adrián Vilaboa Martínez, Bariton Saxofoon
Iedje van Wees, Cello Iedje van Wees, Cello

Iedje van Wees, Cello

Iedje van Wees, Cello
Milo Maestri, Hoorn Milo Maestri, Hoorn

Milo Maestri, Hoorn

Milo Maestri, Hoorn
Noor Huls, Hoorn Noor Huls, Hoorn

Noor Huls, Hoorn

Noor Huls, Hoorn
Andreea Chirpac, Fagot Andreea Chirpac, Fagot

Andreea Chirpac, Fagot

Andreea Chirpac, Fagot
Reinout Hekel, Contrabas Reinout Hekel, Contrabas

Reinout Hekel, Contrabas

Reinout Hekel, Contrabas
Lisa Schreiber, Saxofoon Lisa Schreiber, Saxofoon

Lisa Schreiber, Saxofoon

Lisa Schreiber, Saxofoon
Jules Baeten, Klarinet Jules Baeten, Klarinet

Jules Baeten, Klarinet

Jules Baeten, Klarinet
Leonoor van de Merwe, Viool Leonoor van de Merwe, Viool

Leonoor van de Merwe, Viool

Leonoor van de Merwe, Viool
Pedro De Elvas Raposo, Contrabasstok Pedro De Elvas Raposo, Contrabasstok

Pedro De Elvas Raposo, Contrabasstok

Pedro De Elvas Raposo, Contrabasstok
Niels Verbeek, Pauken Niels Verbeek, Pauken

Niels Verbeek, Pauken

Niels Verbeek, Pauken
Sasha Witteveen, Contrabas Sasha Witteveen, Contrabas

Sasha Witteveen, Contrabas

Sasha Witteveen, Contrabas
Fanni Zahár, Flute Fanni Zahár, Flute

Fanni Zahár, Flute

Fanni Zahár, Flute
Giorgos Kotsiolis, Strijkstok Giorgos Kotsiolis, Strijkstok

Giorgos Kotsiolis, Strijkstok

Giorgos Kotsiolis, Strijkstok
Fransien Paananen, Cello Fransien Paananen, Cello

Fransien Paananen, Cello

Fransien Paananen, Cello
Hanke Scheffer, Ibach vleugel Hanke Scheffer, Ibach vleugel

Hanke Scheffer, Ibach vleugel

Hanke Scheffer, Ibach vleugel
Inside View door Anamaria Stamp Inside View door Anamaria Stamp

Inside View door Anamaria Stamp

Inside View door Anamaria Stamp
Stefan Woudenberg, Klarinet Stefan Woudenberg, Klarinet

Stefan Woudenberg, Klarinet

Stefan Woudenberg, Klarinet
Floris Faber, Altviool Floris Faber, Altviool

Floris Faber, Altviool

Floris Faber, Altviool
Wilco Kamminga, Trombone Wilco Kamminga, Trombone

Wilco Kamminga, Trombone

Wilco Kamminga, Trombone
Stijn van Uffelen, Viool Stijn van Uffelen, Viool

Stijn van Uffelen, Viool

Stijn van Uffelen, Viool
Serhat Bulut, Guitar Serhat Bulut, Guitar

Serhat Bulut, Guitar

Serhat Bulut, Guitar
Marthe Lasthuis, Viool Marthe Lasthuis, Viool

Marthe Lasthuis, Viool

Marthe Lasthuis, Viool
Lucie Horsch, Blokfluit Lucie Horsch, Blokfluit

Lucie Horsch, Blokfluit

Lucie Horsch, Blokfluit
Lore Vancauwenberghe, Viool Lore Vancauwenberghe, Viool

Lore Vancauwenberghe, Viool

Lore Vancauwenberghe, Viool
Jessie Brevé, Basklarinet Jessie Brevé, Basklarinet

Jessie Brevé, Basklarinet

Jessie Brevé, Basklarinet
Hannelore De Vuyst, Barokstrijkstok Hannelore De Vuyst, Barokstrijkstok

Hannelore De Vuyst, Barokstrijkstok

Hannelore De Vuyst, Barokstrijkstok
Ghaeth Almaghoot, Clarinet Ghaeth Almaghoot, Clarinet

Ghaeth Almaghoot, Clarinet

Ghaeth Almaghoot, Clarinet
Gerbrich Greidanus, Euphonium Gerbrich Greidanus, Euphonium

Gerbrich Greidanus, Euphonium

Gerbrich Greidanus, Euphonium
Freek Mulder, Contrabas Freek Mulder, Contrabas

Freek Mulder, Contrabas

Freek Mulder, Contrabas
Olivia Doflein, Strijkstok Olivia Doflein, Strijkstok

Olivia Doflein, Strijkstok

Olivia Doflein, Strijkstok
Julia Bedner, Viool Julia Bedner, Viool

Julia Bedner, Viool

Julia Bedner, Viool
Marleen de Bakker, Harp Marleen de Bakker, Harp

Marleen de Bakker, Harp

Marleen de Bakker, Harp
Danielle Daoukayeva, Viool Danielle Daoukayeva, Viool

Danielle Daoukayeva, Viool

Danielle Daoukayeva, Viool
Cristina Gonzales, Flute Cristina Gonzales, Flute

Cristina Gonzales, Flute

Cristina Gonzales, Flute
Caspar Horsch, Strijkstok Caspar Horsch, Strijkstok

Caspar Horsch, Strijkstok

Caspar Horsch, Strijkstok
Anastasia Akinfina, Harpsichord Anastasia Akinfina, Harpsichord

Anastasia Akinfina, Harpsichord

Anastasia Akinfina, Harpsichord
Jussif Barakat, Contrabas Jussif Barakat, Contrabas

Jussif Barakat, Contrabas

Jussif Barakat, Contrabas
Yuri Rhodenborgh, Gitaar Yuri Rhodenborgh, Gitaar

Yuri Rhodenborgh, Gitaar

Yuri Rhodenborgh, Gitaar
Sven Hoscheit, Marimba Sven Hoscheit, Marimba

Sven Hoscheit, Marimba

Sven Hoscheit, Marimba
Sofie van der Schalie, Altviool Sofie van der Schalie, Altviool

Sofie van der Schalie, Altviool

Sofie van der Schalie, Altviool
Pedro Gonçalves, Bassoon Pedro Gonçalves, Bassoon

Pedro Gonçalves, Bassoon

Pedro Gonçalves, Bassoon
Novile Maceinaite, Viool Novile Maceinaite, Viool

Novile Maceinaite, Viool

Novile Maceinaite, Viool
Matthijs van der Moolen, Trombone Matthijs van der Moolen, Trombone

Matthijs van der Moolen, Trombone

Matthijs van der Moolen, Trombone
Marinda Kusters, Piccolo Marinda Kusters, Piccolo

Marinda Kusters, Piccolo

Marinda Kusters, Piccolo
Kristy van Dijk, Fluit Kristy van Dijk, Fluit

Kristy van Dijk, Fluit

Kristy van Dijk, Fluit
Ivan Circovic, Viool Ivan Circovic, Viool

Ivan Circovic, Viool

Ivan Circovic, Viool
George Reijnders, Gitaar George Reijnders, Gitaar

George Reijnders, Gitaar

George Reijnders, Gitaar
Federico Altare, Piccolo Federico Altare, Piccolo

Federico Altare, Piccolo

Federico Altare, Piccolo
Eline Hensels, Strijkstok Eline Hensels, Strijkstok

Eline Hensels, Strijkstok

Eline Hensels, Strijkstok
Aysha Wills, Fluit Aysha Wills, Fluit

Aysha Wills, Fluit

Aysha Wills, Fluit
Arjan Jongsma, Marimba Arjan Jongsma, Marimba

Arjan Jongsma, Marimba

Arjan Jongsma, Marimba
Ana Vasic, Viool Ana Vasic, Viool

Ana Vasic, Viool

Ana Vasic, Viool
Tosca Opdam, Strijkstok Tosca Opdam, Strijkstok

Tosca Opdam, Strijkstok

Tosca Opdam, Strijkstok
Marie-Louise de Jong, Klassieke strijkstok Marie-Louise de Jong, Klassieke strijkstok

Marie-Louise de Jong, Klassieke strijkstok

Marie-Louise de Jong, Klassieke strijkstok
Ana Prazeres, Klarinet Ana Prazeres, Klarinet

Ana Prazeres, Klarinet

Ana Prazeres, Klarinet
Len Bielars, Contrabas Len Bielars, Contrabas

Len Bielars, Contrabas

Len Bielars, Contrabas
Teresa Costa, Flute Teresa Costa, Flute

Teresa Costa, Flute

Teresa Costa, Flute
Deborah Witteveen, Baritonsaxofoon Deborah Witteveen, Baritonsaxofoon

Deborah Witteveen, Baritonsaxofoon

Deborah Witteveen, Baritonsaxofoon
Cas Jiskoot, Contrabas Cas Jiskoot, Contrabas

Cas Jiskoot, Contrabas

Cas Jiskoot, Contrabas
Annemiek de Bruin, Es-klarinet Annemiek de Bruin, Es-klarinet

Annemiek de Bruin, Es-klarinet

Annemiek de Bruin, Es-klarinet
Lotte Grotholt, Strijkstok Lotte Grotholt, Strijkstok

Lotte Grotholt, Strijkstok

Lotte Grotholt, Strijkstok
Remi Kazukauskas, Fluit Remi Kazukauskas, Fluit

Remi Kazukauskas, Fluit

Remi Kazukauskas, Fluit
Linde Verjans, Viool Linde Verjans, Viool

Linde Verjans, Viool

Linde Verjans, Viool
SEM Presentatieconcert, zondag 18 november 2018 SEM Presentatieconcert, zondag 18 november 2018

SEM Presentatieconcert, zondag 18 november 2018

SEM Presentatieconcert, zondag 18 november 2018
Jelmer de Moed, Klarinet Jelmer de Moed, Klarinet

Jelmer de Moed, Klarinet

Jelmer de Moed, Klarinet
Michiel Davy Wittink, Altviool Michiel Davy Wittink, Altviool

Michiel Davy Wittink, Altviool

Michiel Davy Wittink, Altviool
Gema Lara, Hobo Gema Lara, Hobo

Gema Lara, Hobo

Gema Lara, Hobo
Anna den Herder, Strijkstok Altviool Anna den Herder, Strijkstok Altviool

Anna den Herder, Strijkstok Altviool

Anna den Herder, Strijkstok Altviool
José Nunes, Altviool José Nunes, Altviool

José Nunes, Altviool

José Nunes, Altviool
Anne-Linde Visser, Barokcello Anne-Linde Visser, Barokcello

Anne-Linde Visser, Barokcello

Anne-Linde Visser, Barokcello
Dineke Nauta, Tenorsaxofoon Dineke Nauta, Tenorsaxofoon

Dineke Nauta, Tenorsaxofoon

Dineke Nauta, Tenorsaxofoon
Sanne Huijbregts, Xylosynth Sanne Huijbregts, Xylosynth

Sanne Huijbregts, Xylosynth

Sanne Huijbregts, Xylosynth
Jorinde van den Thillart, Viool Jorinde van den Thillart, Viool

Jorinde van den Thillart, Viool

Jorinde van den Thillart, Viool
SEM Muziekbeurzen uitgereikt, 2 juli 2018 SEM Muziekbeurzen uitgereikt, 2 juli 2018

SEM Muziekbeurzen uitgereikt, 2 juli 2018

SEM Muziekbeurzen uitgereikt, 2 juli 2018
Lola Mlacnik, Vibrafoon Lola Mlacnik, Vibrafoon

Lola Mlacnik, Vibrafoon

Lola Mlacnik, Vibrafoon
Ilonka Kolthof, Dwarsfluit Ilonka Kolthof, Dwarsfluit

Ilonka Kolthof, Dwarsfluit

Ilonka Kolthof, Dwarsfluit
Geerte de Koe, Viool Geerte de Koe, Viool

Geerte de Koe, Viool

Geerte de Koe, Viool
Toeac, Accordeons Pigini Nova Toeac, Accordeons Pigini Nova

Toeac, Accordeons Pigini Nova

Toeac, Accordeons Pigini Nova
Rieneke Brink, Houten Dwarsfluit Rieneke Brink, Houten Dwarsfluit

Rieneke Brink, Houten Dwarsfluit

Rieneke Brink, Houten Dwarsfluit
Sebastiaan Molenaar, Pauken Sebastiaan Molenaar, Pauken

Sebastiaan Molenaar, Pauken

Sebastiaan Molenaar, Pauken
Janina Lorenci, Saxophone Janina Lorenci, Saxophone

Janina Lorenci, Saxophone

Janina Lorenci, Saxophone
Pablo Gregorian, Zanger Pablo Gregorian, Zanger

Pablo Gregorian, Zanger

Pablo Gregorian, Zanger
Hoei Lien The, Vioolstok Hoei Lien The, Vioolstok

Hoei Lien The, Vioolstok

Hoei Lien The, Vioolstok
Marco Ramirez, Altviool Marco Ramirez, Altviool

Marco Ramirez, Altviool

Marco Ramirez, Altviool
Camilla Genee, Viool Camilla Genee, Viool

Camilla Genee, Viool

Camilla Genee, Viool
Lucas Jansen, Hoorn Lucas Jansen, Hoorn

Lucas Jansen, Hoorn

Lucas Jansen, Hoorn
Raphaella Engelsberg, Strijkstok Raphaella Engelsberg, Strijkstok

Raphaella Engelsberg, Strijkstok

Raphaella Engelsberg, Strijkstok
Floor le Coultre, Altviool Floor le Coultre, Altviool

Floor le Coultre, Altviool

Floor le Coultre, Altviool
Jascha Bordon, Cello Jascha Bordon, Cello

Jascha Bordon, Cello

Jascha Bordon, Cello
Jennifer Heins, Slagwerk Jennifer Heins, Slagwerk

Jennifer Heins, Slagwerk

Jennifer Heins, Slagwerk
Hanneke Rouw, Cello Hanneke Rouw, Cello

Hanneke Rouw, Cello

Hanneke Rouw, Cello
Sandra Pereira, Clarinet Sandra Pereira, Clarinet

Sandra Pereira, Clarinet

Sandra Pereira, Clarinet
Mervyn Groot, Pauken Mervyn Groot, Pauken

Mervyn Groot, Pauken

Mervyn Groot, Pauken
Jasper Iturrospe, Gitaar Jasper Iturrospe, Gitaar

Jasper Iturrospe, Gitaar

Jasper Iturrospe, Gitaar
Matias Varela, Tenortrombone Matias Varela, Tenortrombone

Matias Varela, Tenortrombone

Matias Varela, Tenortrombone
Eva Euwe, Contrabas Eva Euwe, Contrabas

Eva Euwe, Contrabas

Eva Euwe, Contrabas
Carlos Delgado Antequera, Altviool Carlos Delgado Antequera, Altviool

Carlos Delgado Antequera, Altviool

Carlos Delgado Antequera, Altviool
SEM violiste Diamanda Dramm genomineerd voor Dutch Classical Talent SEM violiste Diamanda Dramm genomineerd voor Dutch Classical Talent

SEM violiste Diamanda Dramm genomineerd voor Dutch Classical Talent

SEM violiste Diamanda Dramm genomineerd voor Dutch Classical Talent
Matteo Costanzi, Hobo d’amore Matteo Costanzi, Hobo d’amore

Matteo Costanzi, Hobo d’amore

Matteo Costanzi, Hobo d’amore
Zoë Knoop, Harp Zoë Knoop, Harp

Zoë Knoop, Harp

Zoë Knoop, Harp
Daniël Clason, Trompet en Bugel Daniël Clason, Trompet en Bugel

Daniël Clason, Trompet en Bugel

Daniël Clason, Trompet en Bugel
Kevin Otte, Klarinet Kevin Otte, Klarinet

Kevin Otte, Klarinet

Kevin Otte, Klarinet
Anja Brons, Fagot Anja Brons, Fagot

Anja Brons, Fagot

Anja Brons, Fagot
Pat Cleaver, Midi Bass Pat Cleaver, Midi Bass

Pat Cleaver, Midi Bass

Pat Cleaver, Midi Bass
Syrische vluchteling Victor Kalous (19) krijgt viool via Stichting Eigen Muziekinstrument Syrische vluchteling Victor Kalous (19) krijgt viool via Stichting Eigen Muziekinstrument

Syrische vluchteling Victor Kalous (19) krijgt viool via Stichting Eigen Muziekinstrument

Syrische vluchteling Victor Kalous (19) krijgt viool via Stichting Eigen Muziekinstrument
Valerie Colen, Barokhobo Valerie Colen, Barokhobo

Valerie Colen, Barokhobo

Valerie Colen, Barokhobo
Anne Sophie van Riel, Altviool Anne Sophie van Riel, Altviool

Anne Sophie van Riel, Altviool

Anne Sophie van Riel, Altviool
Daphne Oltheten, Barokviool Daphne Oltheten, Barokviool

Daphne Oltheten, Barokviool

Daphne Oltheten, Barokviool
Anna Marieke Zijlstra, Hobo Anna Marieke Zijlstra, Hobo

Anna Marieke Zijlstra, Hobo

Anna Marieke Zijlstra, Hobo
Marijke Mulder, Viool Marijke Mulder, Viool

Marijke Mulder, Viool

Marijke Mulder, Viool
Ani Natroshvili, Altviool Ani Natroshvili, Altviool

Ani Natroshvili, Altviool

Ani Natroshvili, Altviool
SEM feliciteert Rob van de Laar met het ontvangen van de Nederlandse Muziekprijs SEM feliciteert Rob van de Laar met het ontvangen van de Nederlandse Muziekprijs

SEM feliciteert Rob van de Laar met het ontvangen van de Nederlandse Muziekprijs

SEM feliciteert Rob van de Laar met het ontvangen van de Nederlandse Muziekprijs
James Oesi, Contrabas James Oesi, Contrabas

James Oesi, Contrabas

James Oesi, Contrabas
Luc Geraats, Tuba Luc Geraats, Tuba

Luc Geraats, Tuba

Luc Geraats, Tuba
Anamaria Stamp, Piano Anamaria Stamp, Piano

Anamaria Stamp, Piano

Anamaria Stamp, Piano
Mees Vos, Hoorn Mees Vos, Hoorn

Mees Vos, Hoorn

Mees Vos, Hoorn
Renée Timmer, Cello Renée Timmer, Cello

Renée Timmer, Cello

Renée Timmer, Cello
Katinka van Driezum, Althobo Katinka van Driezum, Althobo

Katinka van Driezum, Althobo

Katinka van Driezum, Althobo
Giuilio Quirici, Theorbe Giuilio Quirici, Theorbe

Giuilio Quirici, Theorbe

Giuilio Quirici, Theorbe
Diamanda La Berge Dramm, Viool Diamanda La Berge Dramm, Viool

Diamanda La Berge Dramm, Viool

Diamanda La Berge Dramm, Viool
Gidon Laport, Fagot Gidon Laport, Fagot

Gidon Laport, Fagot

Gidon Laport, Fagot
SEM Jubileumconcert, 9 oktober 2016, Splendor Amsterdam SEM Jubileumconcert, 9 oktober 2016, Splendor Amsterdam

SEM Jubileumconcert, 9 oktober 2016, Splendor Amsterdam

SEM Jubileumconcert, 9 oktober 2016, Splendor Amsterdam
Jesse van der Ham, Bastrombone Jesse van der Ham, Bastrombone

Jesse van der Ham, Bastrombone

Jesse van der Ham, Bastrombone
Rens Claerhoudt, Viool Rens Claerhoudt, Viool

Rens Claerhoudt, Viool

Rens Claerhoudt, Viool
Maite de Wit, Zang Maite de Wit, Zang

Maite de Wit, Zang

Maite de Wit, Zang
Iteke Wijbenga, Altviool Iteke Wijbenga, Altviool

Iteke Wijbenga, Altviool

Iteke Wijbenga, Altviool
Douwe Ziel, Dwarsfluit Douwe Ziel, Dwarsfluit

Douwe Ziel, Dwarsfluit

Douwe Ziel, Dwarsfluit
Marlies van Gangelen, Althobo Marlies van Gangelen, Althobo

Marlies van Gangelen, Althobo

Marlies van Gangelen, Althobo
Andrea Vasi, Silent Piano Andrea Vasi, Silent Piano

Andrea Vasi, Silent Piano

Andrea Vasi, Silent Piano
Jos Jonker, Viool strijkstok Jos Jonker, Viool strijkstok

Jos Jonker, Viool strijkstok

Jos Jonker, Viool strijkstok
Rob van de Laar, French Horn Rob van de Laar, French Horn

Rob van de Laar, French Horn

Rob van de Laar, French Horn

Een eigen muziekinstrument zou eigenlijk tot de mogelijkheden moeten behoren van iedereen die zich professioneel met muziek bezighoudt. De Stichting Eigen Muziekinstrument (SEM) zet zich in om muziekstudenten en beroepsmusici te helpen met het verwezenlijken van dit doel.

Top