Maite de Wit

Zang

“Mijn talenten wil ik ook graag gebruiken om de samenleving een beetje mooier te maken”

Muziek en zang zijn voor mij onlosmakelijk verbonden aan het leven. Ik zie het als mijn taak om klassieke muziek te laten voortbestaan door middel van het geven en maken van (muziektheater) voorstellingen en concerten. Het komende studiejaar reis ik naar New York en Boston voor een uitwisselingsproject met The Juilliard School om daar de Hohe Messe te zingen onder leiding van Ton Koopman. In december zing ik mee in de Elias met het Groot Omroepkoor. Naast deze projecten hoop ik ook verschillende huiskamerconcerten te mogen geven.

Ik wil met mijn talenten echter niet alleen mensen vermaken, maar deze talenten vooral gebruiken om de samenleving een beetje mooier te maken en verschillende bevolkingsgroepen bij elkaar te brengen. In de toekomst hoop ik ook weer benefietconcerten te mogen organiseren. Door een bijdrage van SEM kan ik mij nu volledig aan mijn laatste studiejaar Klassieke Zang gaan wijden.

Veel dank voor het vertrouwen,
Maite de Wit