Arjan Jongsma

Marimba

Na het afronden van mijn Masterstudie aan het Conservatorium van Amsterdam in 2019 onderneem ik stappen om mijn kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Mijn speerpunt en passie is het spelen van klavierrepertoire op marimba, van componisten als Bach, Mozart, Grieg en Ravel. Een nieuw ontwikkelde speeltechniek, die ik mij de afgelopen jaren eigen heb gemaakt, maakt dit mogelijk.

Daarnaast ben ik actief in de kamermuziek, met name in het Colori Ensemble. Dit ensemble bestaande uit fluit, hobo, marimba en piano, speelt naast het hedendaags repertoire, arrangementen van klassieke composities. Hierbij neemt de marimba de rol over van instrumenten als piano, harp en klavecimbel en soms van een strijkers- of blazersgroep uit het orkest. Ik ben tot ontdekking gekomen dat de Yamaha 5100A marimba voor zowel het klavier- als het ensemblerepertoire ideaal is. De combinatie van speeltechniek en instrument opent nieuwe, tot voor kort ongedachte mogelijkheden.

Zowel de uitvoerende kant als het educatieve aspect heeft mijn interesse. Mijn Master Research aan het CvA had deze speeltechniek tot onderwerp en mijn hiervoor geschreven methode zal voor andere slagwerkers wellicht een opstap zijn in dezelfde richting. In verband met bovenstaande heb ik in 2017, 2018 en 2019 op het Marimba Summercamp in Parnassus Griekenland masterclasses gegeven in deze techniek en het bijbehorende repertoire.

Ik ben de medewerkers van Stichting Eigen Muziekinstrument bijzonder erkentelijk dat zij de aanschaf van bovengenoemd instrument mede mogelijk hebben gemaakt. Deze marimba geeft mij de mogelijkheid om articulatie, nuancering en projectie te perfectioneren en zal mij helpen om mijn spel en interpretatie verder te ontwikkelen.