SEM directiewisseling

SEM directiewisseling

Onlangs heeft Aleid van Beuningen, directeur van Stichting Eigen Muziekinstrument (SEM), aan het bestuur laten weten dat zij haar werkzaamheden per eerste kwartaal 2019 wil beëindigen. Aleid van Beuningen is sinds 2009 in deze functie aan SEM verbonden geweest en heeft met grote inzet, deskundigheid en liefde voor jong talent inhoud gegeven aan de doelstellingen van SEM. Grote waardering daarvoor.

Met ingang van 1 november 2018 is Idske Bakker (1970) tot nieuwe directeur benoemd. Idske Bakker is de afgelopen 20 jaar zowel op artistiek als zakelijk vlak werkzaam geweest in de klassieke sector. Naast het ontwikkelen van eigen producties en het klassieke festival “Who’s Next” heeft zij zich de laatste jaren met name op het gebied van het ontdekken van nieuw talent, talentontwikkeling en educatie gespecialiseerd. Eigenschappen die geheel beantwoorden aan het functieprofiel van de gewenste directeur. Daarnaast beschikt zij over een goed netwerk in de podiumkunsten.

SEM helpt sinds 2001 talentvolle musici om een eigen instrument te verwerven. Dit doet zij door fondsen te werven bij vermogensfondsen, particulieren en bedrijven. SEM heeft een voor Nederland unieke aanpak, omdat de musici het instrument in eigendom krijgen. Daarnaast is talentontwikkeling een onderdeel van het werk van SEM en worden jonge musici gecoacht in hun eigen fondsenwervingstraject en biedt SEM jonge musici een podium. Idske Bakker zal de activiteiten van de stichting verder uitbreiden met scholing en ondersteuning van musici op zakelijk gebied en het versterken van de SEM Community, het netwerk van musici die bij SEM betrokken zijn.

Het stichtingsbestuur heeft alle vertrouwen in een succesvolle samenwerking met de nieuwe directeur en haar nieuwe plannen voor SEM. Ook is het bestuur Aleid van Beuningen zeer erkentelijk voor de unieke wijze waarop zij haar functie zo vele jaren heeft vervuld en menig nieuw plan heeft weten te realiseren. Zij zal toetreden tot het stichtingsbestuur waardoor haar betrokkenheid bij SEM gewaarborgd blijft.

Top