SEM Community

De SEM Community bestaat uit alle musici die financiële steun hebben ontvangen van SEM. De Community heeft een bestuur dat bestaat uit:

  • Anamaria Stamp
  • Renée Timmer
  • Catarina Gomez
  • Thomas Dulfer
  • Helmke Jansen

De SEM Community fungeert als een netwerk van musici die via SEM een instrument in eigendom hebben gekregen.

Top