Quick Scan: Resultaat positief

Gefeliciteerd! Het resultaat is positief 🙂

Je kunt voor financiering in aanmerking komen en een aanvraag in dienen.

Je voldoet aan de volgende voorwaarden:

  1. tussen 17 – 30 jaar oud
  2. woon, werk of studeer minimaal drie jaar in Nederland
  3. studeer aan een conservatorium of heb een conservatoriumstudie afgerond op Masterniveau
  4. het aangevraagde bedrag moet nodig zijn voor de aanschaf van het instrument
  5. er mag geen overbruggingskrediet zijn waarmee het instrument inmiddels al is voorgefinancierd
  6. beschikking over voldoende middelen om minimaal 25% van het aankoopbedrag van het instrument zelf te dekken

Ga naar het Aanvraagformulier

Top