Privacy Statement

Stichting Eigen Muziekinstrument (SEM) verwerkt en beveiligt uw persoonsgegevens. U kunt uw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen, wijzigen of laten verwijderen, mits dit wettelijk is toegestaan.

SEM verzamelt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het aangaan en uitvoeren van (schenkings- en overige) overeenkomsten;
 • het beoordelen van aanvragen en toekennen van financiële bijdragen;
 • het voeren van donateursadministratie;
 • het sturen van nieuwsbrieven;
 • het registreren van uw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies);
 • onze bedrijfsvoering;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Wij verwerken de persoonsgegevens via onze administratie en onze website. Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang voor ons.

SEM verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats)
 • bankrekeningnummer (IBAN)
 • telefoonnummer (mobiel en/of vast)
 • geboortedatum; voor controle leeftijd aanvragers
 • geboorteplaats: vereist bij schenkingsovereenkomst
 • geslacht
 • e-mailadres

SEM gaat vertrouwelijk om met de persoonsgegevens. Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. SEM deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit privacy statement en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

SEM bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens zijn verzameld.

U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan SEM. U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen, voor zover SEM zich nog aan de wettelijke verplichtingen kan houden.

Nieuwsbrief
SEM verstuurt een aantal maal per jaar een nieuwsbrief met informatie over de activiteiten. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Top