Juut van Waveren overleden

Juut van Waveren, de oprichtster van Stichting Eigen Muziekinstrument is afgelopen zondag overleden op de leeftijd van 88 jaar. Vanuit haar werk voor de Koninklijke Nederlandse Toonkunstenaars Vereniging zag zij de nood van musici die een beter instrument nodig hadden en richtte zij na haar pensioen in 2001 SEM op, met als doel zoveel mogelijk musici en muziekstudenten te helpen bij het in eigendom krijgen van een eigen muziekinstrument. Toen zij in 2009 met haar activiteiten voor SEM stopte kon zij terugkijken op een mooie tijd waarin zij met vele musici contacten opbouwde en ook door haar enorme inzet en gedrevenheid gelukkig heeft kunnen maken met een nieuw instrument.

SEM is Juut heel veel dank verschuldigd voor al haar werk en met name voor het initiatief dat zij heeft genomen om deze Stichting in het leven te roepen.

Top