Geschiedenis

Stichting Eigen Muziekinstrument (SEM) werd in 2001 opgericht door Juut van Waveren. Vanuit haar werk voor de Koninklijke Nederlandse Toonkunstenaars Vereniging (KNTB), een belangenvereniging voor uitvoerende musici en muziekstudenten, was zij zeer begaan met jonge musici die financiële steun zochten voor de aanschaf van een beter instrument. Het was voor haar evident dat deze jonge talenten met een beter instrument een grote stap zouden kunnen maken in hun carrière als professioneel musicus. Na haar pensionering bij de KNTV bleek deze bevlogenheid de basis voor de oprichting van SEM. In de jaren die Juut voor SEM werkte (2001-2009), hielp zij met enthousiasme en onvermoeibare inzet vele jonge musici bij het vinden van fondsen.

[su_row]
[su_column size=”3/5″]
Via een stichting waar SEM mee werkte, kwam Aleid van Beuningen in 2009 in contact met SEM. Vanuit haar werk voor een organisatie die waardevolle instrumenten in bruikleen uitgaf, was zij op zoek naar een nieuwe uitdaging in deze sector. De doelstelling van SEM paste precies omdat zij ervan overtuigd was dat jong muzikaal talent nog meer ondersteund kon worden met een eigen instrument waarmee zij als musicus een financiële basis en zekerheid krijgen. In de jaren die volgden heeft SEM zich ontwikkeld tot een stichting die een duidelijke plaats inneemt in de Nederlandse muziekwereld en waar vele musici jaarlijks een aanvraag doen. Er is met succes en met veel enthousiasme voortgebouwd op het fundament dat in 2001 werd gelegd. De laatste negen jaar zijn er 165 aanvragen met een positief resultaat afgerond en hebben vele filantropische stichtingen en particulieren zich verbonden aan de doelstelling van SEM: het helpen van talentvolle musici om een eigen instrument te verwerven.
[/su_column]
[su_column size=”2/5″]
Aleid van Beuningen
[/su_column]
[/su_row]

Begin 2019 heeft Idske Bakker het roer overgenomen als directeur van SEM. Zij werkt sinds 1997 in de cultuursector en is sterk in het verbinden van artistieke concepten en het initiëren van samenwerkingen tussen organisaties. Haar nieuwe plannen voor SEM zijn o.a. het introduceren van coaching en begeleiding van de musici op zakelijk gebied.

Top