Fonds Musici voor Musici

SEM heeft in 2013 het Fonds Musici voor Musici in het leven geroepen. Iedere musicus die een schenking ontvangt voor de aanschaf van een muziekinstrument is verplicht een eenmalige bijdrage te storten in dit fonds. De hoogte van de bijdrage is maximaal 10% van de schenking. Deze bijdrage zal bij de afronding van de aanvraag moeten worden voldaan, alvorens het toegekende bedrag dat voor de musicus is geworven wordt overgemaakt door SEM.

Het Fonds Musici voor Musici dient er toe om bijdragen te geven aan nieuwe aanvragen van musici, waarvoor fondsenwerving moeilijker is en waarvan wij denken dat deze musici toch zeer de moeite waard zijn om gesteund te worden bij de aanschaf van een beter of nieuw instrument. Op deze manier steunen musici elkaar.

Van het Fonds, dat onderdeel is van SEM, wordt een aparte administratie bijgehouden.

De hoogte van de vaste vergoeding waartoe musici zich bij ontvangst van de schenking verplichten, wordt vastgesteld aan de hand van de volgende staffel:

 


Hoogte schenking (€)

0 – 3.000

3.001 – 5.000

Minimale vaste vergoeding (€)

300

500


 

Top