Donaties

VRIENDEN

Stichting Eigen Muziekinstrument kan haar werk nog beter uitvoeren met de steun van bijdragen van vrienden.

Vriend van SEM wordt u door een jaarlijkse bijdrage te storten op rekening van Stichting Eigen Muziekinstrument, Triodos Bank, rekeningnummer 198386699, onder vermelding van uw naam, adres, woonplaats, emailadres en ‘donatie SEM’.

Als tegenprestatie wordt u uitgenodigd voor het jaarlijkse presentatieconcert van SEM musici, een onvergetelijk evenement waar musici met hun nieuwe instrument zich presenteren aan de fondsen, stichtingen en particulieren die de aanschaf van hun instrument mogelijk hebben gemaakt.

Daarnaast ontvangt u 2 x per jaar de nieuwsbrief waardoor u op de hoogte wordt gebracht van de nieuwste ontwikkelingen binnen SEM.

DIKKE VRIENDEN

Giften vanaf € 150 per jaar, voor een minimale duur van vijf achtereenvolgende jaren, geeft u als gever vele voordelen:

  • Een deel van uw gift krijgt u terug van de fiscus. Dit biedt u de mogelijkheid een hoger bedrag te schenken aan SEM, terwijl uw netto gift gelijk blijft. Deze vorm van schenken is fiscaal geheel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
  • Door de structurele bijdrage geeft u SEM voor die bepaalde periode financiële zekerheid.

BOEZEM VRIENDEN

Continuïteit is voor een kleine organisatie zoals SEM van levensbelang.

Om deze continuïteit ook in de toekomst veilig te stellen kent SEM een speciale vriendenkring, de boezemvrienden.

Met hun bijdrage zorgen zij ervoor dat ook op langere termijn SEM getalenteerde jonge musici van een eigen muziekinstrument kan voorzien. Deze boezemvrienden doneren gedurende een aantal jaren tenminste € 1000 per jaar *.

SEM organiseert met enige regelmaat bijzondere bijeenkomsten voor deze boezemvrienden zoals het bijwonen van een masterclass, of het bezoek aan een instrumentenbouwer, waarbij natuurlijk de muziek niet ontbreekt. Musici die middels SEM een instrument hebben kunnen aanschaffen zijn gaarne bereid om tegen een bescheiden vergoeding bijvoorbeeld een huisconcert bij een boezemvriend te verzorgen.

Meer informatie hierover bij: Aleid van Beuningen, vrienden@stichtingeigenmuziekinstrument.nl, 0651179568

* De duur van deze donatie is minimaal 5 jaar en gedaan worden in de vorm van een jaarlijkse lijfrente.

DONEREN

Indien u van plan bent een donatie te doen aan Stichting Eigen Muziekinstrument kunt u uw bijdrage overmaken op NL63 TRIO 0198 3866 99 bij de Triodos Bank in Zeist, o.v.v. donatie Stichting Eigen Muziekinstrument en uw naam en adres.

U kunt ook een bedrag doneren via onderstaande donatieknop.

Doneren

 

FONDSAANVRAGEN

SEM dient bij diverse fondsen in Nederland aanvragen in voor de aanschaf van een muziekinstrument. Aan fondsen, die een financiële bijdrage geven voor de aanschaf van een muziekinstrument, wordt bovenop de toezegging een bijdrage gevraagd van 7% van het toegekende bedrag. Deze bijdrage dient ter dekking van de algemene organisatie- en instandhoudingskosten van de stichting.

Dit betreffen kosten voor onder meer de directeur, kantoorkosten, secretariaats- en administratiekosten en de website. Het bestuur van de stichting ontvangt geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

SEM bezit de ANBI status. ANBI staat voor algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen ANBI zijn als ze zich voor ten minste 90% inzet voor het algemeen nut. Algemeen Nut beogende instellingen kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen. Meer informatie hierover: www.anbi.nl

 

Top