Doelstelling

Doelstelling en doelgroep

Stichting Eigen Muziekinstrument helpt professionele musici en conservatorium studenten een eigen instrument te verwerven. Dit doet zij door fondsen te werven bij vermogensfondsen, particulieren en bedrijven. Daarnaast is talentontwikkeling en ondersteuning op het gebied van ondernemerschap een onderdeel van het werk van de stichting. Ook biedt Stichting Eigen Muziekinstrument jonge musici een podium op verschillende plekken in Nederland.

Stichting Eigen Muziekinstrument neemt geen aanvragen in behandeling voor al aangeschafte instrumenten die met een overbruggingskrediet zijn gefinancierd.

Doelgroep van de stichting
Musici tot 30 jaar zoals:

  • getalenteerde conservatorium studenten, die zijn ingeschreven aan een Nederlands Conservatorium en
  • in Nederland wonende en werkende beroepsmusici

Werkwijze
De werkzaamheden van Stichting Eigen Muziekinstrument (SEM) bestaan uit:

  • beoordeling van de aanvragen
  • fondsenwerving
  • bemiddeling bij financiering en aanschaf van het instrument
  • bemiddeling en matching bij in bruikleen krijgen van een instrument
  • organiseren van concerten en presentaties
  • bieden van scholing en ondersteuning op gebied van ondernemerschap

 

Top