Aanvraag onderhoud

Nieuw: Aanvraag voor instrumentonderhoud

Vanwege het Corona-virus is de muziekpraktijk voor veel musici stilgevallen. Om SEM musici financieel te ondersteunen in deze lastige tijd, is het vanaf 1 juli mogelijk om een aanvraag in te dienen voor een bijdrage voor instrumentonderhoud.

Deze regeling is bedoeld voor musici die in het verleden een bijdrage van SEM hebben ontvangen voor de aanschaf van een instrument. Het instrument dat is aangeschaft met hulp van SEM moet nog in bezit zijn van de musicus. Voor deze regeling heeft SEM een beperkt bedrag beschikbaar. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

De bijdrage van SEM, een gift, is gericht op kosten die musici maken voor het gebruik van hun instrument, zoals:

  • aankoop van rieten en snaren;
  • reparaties en onderhoud;
  • instrumentenverzekering.

Voorwaarden:

  • De bijdrage dekt maximaal 75% van de gemaakte kosten en bedraagt niet meer dan € 500,-.
  • Kosten moeten gemaakt zijn of worden in 2020.
  • Kopieën van facturen en offertes moeten worden meegestuurd. Deze staan op naam van de musicus.
  • De musicus is bereid om in overleg eventueel een tegenprestatie te leveren voor donateurs.

Procedure

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage stuurt de musicus per email een aanvraag, bestaande uit een begeleidende brief waarin de financiële situatie van de musicus wordt beschreven en tevens wordt vermeld in welk jaar en voor welk instrument de musicus een bijdrage van SEM heeft ontvangen. Verder wordt een overzicht van de kosten waarvoor een gift wordt aangevraagd meegestuurd, met daarbij kopieën van de facturen op naam.

De aanvraag wordt binnen twee weken behandeld. Bij goedkeuring ontvangt de musicus een beschikking en wordt de gift van SEM overgemaakt.

Aanvragen kunnen worden gemaild naar info@stichtingmuziekinstrument.nl.

 

Top