Fonds Musici voor Musici

SEM heeft in 2013 het Fonds Musici voor Musici in het leven geroepen. Iedere musicus die een schenking ontvangt voor de aanschaf van een muziekinstrument verplicht zich drie jaar lang een vaste bijdrage te storten in dit fonds. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van de hoogte van de schenking.

Het Fonds dient er toe om bijdragen te geven aan nieuwe aanvragen van musici. Zodoende blijven musici die een schenking hebben ontvangen ten minste drie jaren betrokken bij de stichting en haar doelstelling.

Van het Fonds, dat onderdeel is van SEM, wordt een aparte administratie bijgehouden.

De hoogte van de vaste vergoeding waartoe musici zich bij ontvangst van de schenking verplichten, wordt vastgesteld aan de hand van de volgende staffel:


Hoogte schenking (€)

0 – 2.500

2.501 – 5.000

5.001 – 10.000

> 10.000

Minimale vaste vergoeding (€)

100

150

250

300


 

Top