Donaties

VRIENDEN

Stichting Eigen Muziekinstrument kan haar werk nog beter uitvoeren met de steun van bijdragen van vrienden.

Vriend van SEM wordt u door een jaarlijkse bijdrage te storten op rekening van Stichting Eigen Muziekinstrument, Triodos Bank, rekeningnummer 198386699, onder vermelding van uw naam, adres, woonplaats, emailadres en ‘donatie SEM’.

Als tegenprestatie wordt u uitgenodigd voor het jaarlijkse presentatieconcert van SEM musici, een onvergetelijk evenement waar musici met hun nieuwe instrument zich presenteren aan de fondsen, stichtingen en particulieren die de aanschaf van hun instrument mogelijk hebben gemaakt.

Daarnaast ontvangt u 2 x per jaar de nieuwsbrief waardoor u op de hoogte wordt gebracht van de nieuwste ontwikkelingen binnen SEM.

DIKKE VRIENDEN

Giften vanaf € 150 per jaar, voor een minimale duur van vijf achtereenvolgende jaren, geeft u als gever vele voordelen:

  • Een deel van uw gift krijgt u terug van de fiscus. Dit biedt u de mogelijkheid een hoger bedrag te schenken aan SEM, terwijl uw netto gift gelijk blijft. Deze vorm van schenken is fiscaal geheel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
  • Door de structurele bijdrage geeft u SEM voor die bepaalde periode financiële zekerheid.
  • SEM is bereid de notariskosten die aan deze regeling verbonden zijn voor haar rekening te nemen wanneer de schenking tenminste € 150 per jaar bedraagt.

DONEREN

Indien u van plan bent een donatie te doen aan Stichting Eigen Muziekinstrument kunt u uw bijdrage overmaken op rekeningnummer 19.83.86.699 bij de Triodos Bank in Zeist, o.v.v. donatie Stichting Eigen Muziekinstrument en uw naam en adres.

Stichting Eigen Muziekinstrument heeft de online donatie module van haar website verwijderd omdat met deze manier van doneren uw bijdrage niet geheel ten goede komt aan de stichting en er een aanzienlijk deel naar de incasso organisatie gaat.

Gegevens Bank:
BIC-code van Triodos Bank : TRIONL2U IBAN : NL63 TRIO 0198 3866 99 Triodos Bank Postbus 55 3700 AB Zeist

FONDSAANVRAGEN

SEM dient bij diverse fondsen in Nederland aanvragen in voor de aanschaf van een muziekinstrument. Aan fondsen, die een financiële bijdrage geven voor de aanschaf van een muziekinstrument, wordt bovenop de toezegging een bijdrage gevraagd van 7% van het toegekende bedrag. Deze bijdrage dient ter dekking van de algemene organisatie- en instandhoudingskosten van de stichting.

Dit betreffen kosten voor onder meer de website, kantoorkosten, secretariaats- en administratiekosten. Het bestuur en de directeur van de stichting ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

SEM bezit de ANBI status. ANBI staat voor algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen ANBI zijn als ze zich voor ten minste 90% inzet voor het algemeen nut. Algemeen Nut beogende instellingen kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen. Meer informatie hierover: www.anbi.nl

Top