Aanvragen

Aanvraagprocedure

Aanvragen kunnen twee keer per jaar digitaal bij de stichting worden ingediend: voor 15 januari en voor 1 september. Na beoordeling ontvangt de aanvrager een ontvangstbevestiging. Na de beoordeling van de aanvragen hoort men of zijn of haar aanvraag in behandeling wordt genomen. Er wordt naar gestreefd een aanvraag in het halve jaar na indiening af te ronden.

Op dit moment ligt de maximale bijdrage vanuit SEM op € 5.000.

Het gedownloade aanvraagformulier moet inclusief de hieronder genoemde bijlagen in een pdf digitaal worden ingediend. Wanneer de aanvraag is ontvangen en deze positief wordt beoordeeld, vindt een gesprek plaats met de aanvrager, waarin een gezamenlijk fondsenwervingplan wordt opgezet.

Download: Aanvraagformulier

Doelgroep van de stichting

Musici tot 30 jaar zoals:

 • getalenteerde conservatorium studenten, die zijn ingeschreven aan een Nederlands Conservatorium en;
 • in Nederland wonende en werkende beroepsmusici.

Een aanvraag moet vergezeld gaan van de volgende digitale bijlagen:

1. Motivatie

 • Uit je motivatie moet duidelijk naar voren komen:
 • Waarom je een ander instrument nodig hebt;
 • Wat je hebt geprobeerd om je huidige instrument te (laten) verbeteren;
 • Wat je van een ander instrument verwacht.

2. Curriculum Vitae

Geef in een levensomschrijving een duidelijk beeld van je studieverloop en van je muzikale activiteiten. Vermeld daarbij steeds eerst de betreffende jaartallen gevolgd door de activiteit. Wij zien graag de volgende onderwerpen uitgesplitst:

 • Muzikale opleiding;
 • Masterclasses en cursussen;
 • Concoursen;
 • Orkesten / ensembles /kamermuziek/ bands;
 • Solistisch optreden.

3. Aanbevelingsbrieven (ten minste 2)

Wij ontvangen graag ten minste 2 aanbevelingsbrieven van docenten en/of musici van naam die je aanvraag ondersteunen. De brieven moeten door de betreffende personen zelf zijn opgesteld en zijn voorzien van hun handtekening.

4. Studie of werk

Stuur kopieën van documenten die je situatie bevestigen, zoals een kopie van je inschrijving aan de vakopleiding, je arbeidsovereenkomst, en/of je inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

5. Kopie paspoort

 • Bij minderjarige aanvrager: naast eigen paspoort óók een kopie van het paspoort van de ouders/verzorgers;
 • Indien aanvrager afkomstig van buiten de EU: een kopie van een Nederlandse werk/verblijfsvergunning).

6. Kopie van je laatste belastingaangifte

Of als je dat niet hebt een kopie van een recente overzichtsbrief van de Informatie Beheer Groep of een kopie van je meest recente bankafschrift.

Indien aanvrager minderjarig: de inkomensgegevens van ouders/verzorger.

7. Financiële stukken

 • Een bewijs waaruit blijkt dat de financiele situatie van de aanvrager ontoereikend is voor de aanschaf van een instrument;
 • eigen fondsenwervings plan;
 • een persoonlijk actueel inkomsten- en uitgavenoverzicht;
 • een persoonlijk financieel dekkingsplan.

8. Opname

Een goede digitale opname van minstens 10 minuten.

9. Informatie instrument

Uitvoerige informatie van gewenst instrument met daarbij behorende taxatie.

 


 

Aanvraagformulier met bijlagen in een pdf digitaal mailen naar:

info@stichtingeigenmuziekinstrument.nl

Niet volledige aanvragen worden niet in behandeling genomen.

Top